Kosten & erelonen

Transparantie

Vanzelfsprekend verwacht u de nodige transparantie van uw advocaat. Het aan de advocaat te betalen bedrag wordt gesplitst in kosten en ereloon. Sinds 1 januari 2014 is 21% BTW verschuldigd op de kosten en het ereloon aangerekend door een advocaat. Onder ereloon verstaat men het intellectuele werk van de advocaat. Dit uurtarief kan variëren afhankelijk van de moeilijkheid en/of hoogdringendheid van het dossier en van de financiële draagkracht van de cliënt.

Ereloon

Wij trachten u bij een eerste ontmoeting een ‘idee’ te geven van het te verwachten kostenplaatje. Bij de opstart van het dossier kan een overeenkomst gemaakt worden betreffende de erelonen. Desgevallend kan er worden gewerkt tegen een afgesproken bedrag of percentage.

IMG_1595_s6

Algemene kantoorkosten

Daarnaast zijn er de algemene kantoorkosten dewelke forfaitair worden aangerekend:

  • opening nieuw dossier: € 50
  • briefwisseling (post, fax, mail) en dactylografie: € 10 per pagina
  • aangetekende verzending: € 20
  • verplaatsingen: € 0,50 per km
  • raadpleging databanken: € 7,50 per geraadpleegde full text
  • fotokopies: 0,20 € per kopie (indien er veel kopies dienen genomen te worden)
Andere kosten & invorderingsdossiers

Andere kosten zoals de gerechtskosten, kosten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders, … worden u doorgerekend aan de kostprijs of worden u rechtstreeks aangerekend. Wat ‘invorderingsdossiers’ betreft, worden afzonderlijke tarieven gehanteerd die wij uiteraard graag met u bespreken. Zoals gebruikelijk, worden er geregeld provisies gevraagd.

Belangrijke opmerking

In vele gevallen geniet u via een verzekering (familiale polis, autoverzekering, brandverzekering,…) van rechtsbijstand hetgeen inhoudt dat de erelonen en de kosten van uw raadsman worden gedragen door de verzekering. Zo bevat de verzekering van uw wagen vrijwel standaard een rechtsbijstandverzekering in het geval u wordt gedagvaard voor een verkeersovertreding. Wij kijken graag één en ander voor u na.