Sylvie Van Gastel

Informatie voor de cliënt

1. Uw advocaat en haar kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Sylvie VAN GASTEL.

Mr. Sylvie VAN GASTEL is advocaat in België, ingeschreven aan de balie van Leuven.

Het kantoor van mr. VAN GASTEL is gevestigd te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 100.

Mr. VAN GASTEL baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 100 en het ondernemingsnummer is 0855.704.108.

Per e-mail kan u mr. VAN GASTEL bereiken via sylvie.vangastel@advosocius.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. VAN GASTEL is verzekerd via de verzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij NV AMLIN EUROPE, gelegen te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9 als leidende verzekeraar.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. VAN GASTEL verzekert is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.[1]

2. Uw advocaat en haar dienstverlening

U kan bij mr. VAN GASTEL terecht voor onder meer volgende diensten: adviesverstrekking en bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken in België en dit in de diverse rechtstakken.

Het ereloon van mr. VAN GASTEL schommelt tussen de 100 en 200 euro exclusief BTW, in functie van de aard en de urgentie van de zaak.

Kosten worden als volgt berekend en omvatten:

 1. Externe kosten – zoals bv. griffiekosten, gerechtsdeurwaarderskosten, deskundigenkosten, … –  worden doorgerekend aan de reële kostprijs.
 2.  Administratieve kosten, die als volgt worden aangerekend: 
 • Administratieve dossierkosten: 50 EUR bij aanmaak van het dossier;
 • Briefwisseling: 10 EUR;
 • Dactylografie conclusies, verzoekschriften, …: 10 EUR/bladzijde;
 • Kilometervergoeding: 0, 50 EUR/km;
 • Uitgaande telefoons: 2,00 EUR/tel;
 • Fotokopies: 0,30 EUR/kopie

Ingevolge de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor advocaten, worden advocaten vanaf 1 januari 2014 BTW-plichtig.

Dit wil zeggen dat vanaf 1 januari 2014 op alle facturen – naast de bovenvermelde kosten en erelonen – 21% BTW in rekening moet worden gebracht en dit zowel voor particuliere cliënten als voor bedrijven.

De overeenkomst die u met mr. VAN GASTEL aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. VAN GASTEL bereiken:

 • via post op het adres: Bondgenotenlaan 100, 3000 LEUVEN,
 • via fax op het nummer: 016/22.17.72,
 • via e-mail op het adres: sylvie.vangastel@advosocius.be
 • via telefoon op het nummer: 016/22.06.77.

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven is mr. VAN GASTEL onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieleuven.be/download/codex2009.pdf

5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. VAN GASTEL is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009.

U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php